Registreer als nieuwe klant
Vul de gegevens van de ouders en maak hierbij gebruik van onderstaand formulier:
Gegevens ouder(s)/verzorger(s)
Voorletters(*):
Voornaam(*):
Tussenvoegsel:
Achternaam(*):
Geslacht(*):

Adres(*):
Postcode(*):
Plaats(*):
Geboortedatum(*):
Relatie met kind(*):
Telefoonnummer privé :
Telefoonnummer werk:
Mobiel nr:
Nood telefoonnummer(*):
E-mail(*):
Naam rekeninghouder(*):
IBAN(*):
BIC (*)(klik hier) :
Betalen via automatische incasso: Ja
Factuur via e-mail: Ja
BSN(*):Om een goede kwaliteit van de inschrijvingen te krijgen, verzoeken wij je om dit formulier volledig in te vullen.

De Vlinderboom werkt met een verplichte automatische incasso. Wij kunnen pas tot plaatsing overgaan als een getekend contract en de getekende machtiging van de automatische incasso door ons ontvangen is.

Hartelijke groet,

de Vlinderboom